Corona ondersteuningsaanvraag voor zzp-er, eenmanszaak of VOF.

Corona ondersteuning aanvragen, wie had dat een paar maanden geleden gedacht. De wereld staat helemaal op zijn kop! Sommige zzp-ers en eenmanszaken zien ineens hun hele omzet wegvallen, omdat bijvoorbeeld hun beroep niet mag worden uitgeoefend. De financiële schade is bijna niet te overzien. De overheid heeft een aantal instrumenten beschikbaar gesteld om financieel tegemoet te komen aan getroffen sectoren en zelfstandig ondernemers. Gelukkig zijn er ook mogelijkheden voor zzp-ers aan toegevoegd. 2S Support kan de corona-ondersteuning voor u als zzp-er en eenmanszaak aanvragen. In onze Prijslijst Algemeen vindt u de tarieven terug.

Compensatieaanvraag 

TOZO: De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp-ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hum levensonderhoud kunnen voorzien. Met deze TOZO kun je maximaal €1500,- netto per maand ontvangen. Via deze regeling kun je ook leningen voor bedrijfskapitaal krijgen. Deze inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald. 2S Support kan deze TOZO voor u aanvragen, bij uw woongemeente.

TOGS: De TOGS is speciaal in het leven geroepen voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Als je aan de voorwaarden voldoet krijg je eenmalig € 4000,-. De belangrijkste voorwaarde is dat je onderneming voldoet aan de geregistreerde activiteit van je onderneming bij de Kamer van Koophandel. De zogenaamde SBI code dient overeen te stemmen met de lijst die door de overheid is samengesteld. Sinds 28 april geldt ook de eventuele nevencode. Kijk op kvk.nl om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet. 2S Support kan deze TOGS aanvraag voor u doen bij de RVO. Wees niet te laat met je aanvraag en kom nu in actie!

NOW: Met de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid wil de overheid voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen verliezen door de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. De regeling is voor ondernemers met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. Het UWV voert de regeling uit. 

Overige mogelijkheden

Inmiddels zijn de banken bereid gevonden uitstel te verlenen op het aflossen van leningen en ook verhuurders willen over het algemeen wel geheel of gedeeltelijk meedenken in een oplossing voor getroffen ondernemers. De ondernemer moet hiervoor wel zelf in actie komen. 2S Support kan u hier misschien mee van dienst zijn. We kunnen tegen een uurloon van €30,- exclusief BTW voor u een aanvraag doen of bezwaarschrift instellen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info